Επιτυχίες στα πτυχία Γερμανικών

Επιτυχίες στα πτυχία Γερμανικών

Συγχαίρουμε τους μαθητές του Γυμνασίου Ηρακλείου καθώς και την καθηγήτριά τους κα Γαβριήλ Σοφία, για την επιτυχία τους στα πτυχία των Γερμανικών.

FIT1

Χαβάτζας Παύλος

Χριστόπουλος Μιχαήλ

FIT2

Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα