Τα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» προκηρύσσουν υποτροφίες για μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Καγκουρόσε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο και αν έχουν αυτοί εξεταστεί. Θα δοθούν υποτροφίες για δύο κατηγορίες μαθητών ως ακολούθως:

Α. Ο πρώτος μαθητής κάθε επιπέδου

Β. Μαθητές που θα επιτύχουν εξαιρετική διάκριση

Όσοι μαθητές εξετάστηκαν στο εξεταστικό κέντρο της «Ελληνικής Παιδείας», είτε φοιτούν στα εκπαδευτήριά μας είτε σε άλλα σχολεία, θεωρούνται αυτόματα δυνητικοί δικαιούχοι.

Οι μαθητές που εξετάστηκαν σε άλλο εξεταστικό κέντρο χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για τις υποτροφίες μέσω του διαγωνισμού Καγκουρό μέχρι την Τετάρτη 17/05/2023.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιότητας για τις υποτροφίες μέσω του διαγωνισμού Καγκουρό: