Στις 4 Απριλίου η Β’ τάξη παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
του Δήμου Αθηναίων «Μαθαίνω, παίζω και τραγουδώ».

Περάσαμε όμορφα με τα…

  • μουσικοκινητικά παιχνίδια στο ρυθμό διάφορων μουσικών οργάνων
  • το παιχνίδι μνήμης με μουσικά όργανα
  • αλλά και τα θεαματικά παιχνίδια με τα μουσικά μπαλόνια, τις μπάλες και το τραγούδι

Ήταν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες από τις οποίες αποκομίσαμε γνώσεις και εμπειρίες.