Η συνεργασία που αναπτύσσουν από το 2010 τα Εκπαιδευτήριά μας με το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών διευρύνεται κατά τη φετινή χρονιά με την ένταξη του Λυκείου Μελισσίων της Ελληνικής Παιδείας στο δίκτυο των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των μεντόρων. Συγκεκριμένα, δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Κατεύθυνση: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία») εντάχθηκαν για το διάστημα Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 στο Λύκειο των Μελισσίων, όπου με την υποστήριξη των φιλολόγων του σχολείου Φ. Τζανακάκη, Α. Αλεξίου, Μ. Μιχαηλίδη, και Α. Θρασυβούλου, θα παρακολουθήσουν και θα διενεργήσουν διδασκαλίες σε όλα τα φιλολογικά αντικείμενα, θα αξιολογηθούν από τους πανεπιστημιακούς επόπτες τους και θα διεξαγάγουν έρευνα σε θέμα που θα επιλέξουν σχετικό με τις διδακτικές πρακτικές.

Πρόκειται για μια διεθνή πρακτική μαθητείας και εκπαίδευσης που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αντλήσουν με τρόπο κριτικό τα καλύτερα στοιχεία από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές των μεντόρων, αλλά και στους μέντορες να αναστοχαστούν πάνω στις διδακτικές επιλογές και να τις εμπλουτίσουν με τα νεότερα δεδομένα της σύγχρονης διδακτικής.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δειγματικών διδασκαλιών καθένας από τους φιλολόγους-Μέντορες θα πραγματοποιήσει 2 δειγματικές διδασκαλίες και θα εποπτεύσει τους φοιτητές στις δικές τους διδασκαλίες.

Πρόγραμμα Δειγματικών Διδασκαλιών Γυμνασίου Αμαρουσίου Σχολ.Έτους 2016-17