Τη μέρα αυτή όλες οι τάξεις του σχολείου μας την αφιέρωσαν σε δράσεις σχετικές με το βιβλίο και τους λογοτέχνες. Η Γ΄ τάξη αφού χωρίστηκε σε ομάδες μελέτησε τη βιογραφία και το έργο κάποιων λογοτεχνών και στη συνέχεια ανακάλυψε τον όμορφο κόσμο ενός από τα βιβλία τους. Η δράση συνεχίζεται, καθώς όλοι οι μαθητές θα διαβάσουν τα βιβλία και θα τα παρουσιάσουν μέσα από κατάλληλα φύλλα εργασίας.