Η Φανή κι εμείς μαθαίνουμε Αρχαία Ελληνικά παίζοντας! Ξέρετε τι σημαίνει “παῖς”; Να σας βοηθήσουμε; Υπάρχουν τόσες πολλές λέξεις της ίδιας οικογένειας που χρησιμοποιούμε και σήμερα! Εμείς τις βρήκαμε στις ομάδες μας, καθώς λύναμε ένα σταυρόλεξο!