Μελετώντας τις ιστορικές πηγές καθώς και σχετικά βιβλία, οι μαθητές της Ε΄τάξης παρουσίασαν μία συγκινητική προβολή για την Άλωση της Πόλης.

Οι μαθητές εκπόνησαν εργασίες περιγράφοντας τον χρονικό των ημερών εκείνων ενώ άλλες αναφέρονταν στις παραδόσεις που συνοδεύουν το γεγονός της Άλωσης.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι “Σημαίνει ο Θεός…” με συνοδεία από κανονάκι.