Δημιουργία λευκώματος

Πλοηγούμαστε στις Φωτογραφίες Google (στο σύνδεσμο photos.google.com) του εταιρικού μας λογαριασμού (***-author@elp.gr).

Από τη Βιβλιοθήκη στην αριστερή στήλη, πηγαίνουμε στα Λευκώματα και πατάμε Δημιουργία λευκώματος.

Δίνουμε ένα τίτλο στο λεύκωμα, κατά προτίμηση τον τίτλο της αντίστοιχης δημοσίευσης.

Ανέβασμα υλικού

Σέρνουμε στο παράθυρο τις φωτογραφίες και περιμένουμε.

Αναδιάταξη φωτογραφιών [προαιρετικό]

Από τις 3 κατακόρυφες τελείες πάνω δεξιά, επιλέγουμε Επεξεργασία λευκώματος και αναδιατάσσουμε τις φωτογραφίες.

Προσθήκη περιγραφής [προαιρετικό]

Κάνουμε κλικ σε κάθε φωτογραφία και από το κουμπί πληροφοριών πάνω δεξιά εμφανίζουμε τις πληροφορίες της.

Προσθέτουμε μία περιγραφή και συνεχίζουμε με την επόμενη φωτογραφία.

Μοίρασμα λευκώματος

Πατάμε το κουμπί μοιράσματος του λευκώματος πάνω δεξιά.

Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση photos@elp.gr, επιλέγουμε το αποτέλεσμα και πατάμε το κουμπί Αποστολή.

Εισαγωγή συλλογής

Στη σελίδα επεξεργασίας της δημοσίευσης στο WordPress κάνουμε κλικ στο σημείο όπου θέλουμε να προστεθεί η συλλογή (συνήθως στο τέλος του κειμένου) και πατάμε το κουμπί Add / Edit Photonic Gallery.

Στην καρτέλα Choose Gallery Source επιλέγουμε Google Photos και πατάμε Next.

Στην καρτέλα Choose Type of Gallery και στο πεδίο What do you want to show? επιλέγουμε Photos from an Album Shared by or with You και πατάμε Next.

Στην καρτέλα Pick your album, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Αναζήτησης, επιλέγουμε το επιθυμητό λεύκωμα (βάζοντας το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο ελέγχουμε τον τίτλο του λευκώματος και το πλήθος των φωτογραφιών) και πατάμε Next.

Στην καρτέλα Pick Your Layout αφήνουμε την ενεργή επιλογή και πατάμε Next.

Στην καρτέλα Configure Your Layout αφήνουμε τις ενεργές επιλογές και πατάμε Next.

Στην τελική καρτέλα Your shortcode πατάμε Insert Gallery.

Επεξεργασία λευκώματος [προαιρετικό]

Ανά πάσα χρονική στιγμή, μπορούμε να επεξεργαστούμε το λεύκωμα από τις Φωτογραφίες Google.