Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε παιδιά!

Για να περάσουμε όμορφα στον Παιδικό Σταθμό

και χαρούμενα να ζούμε το κάθε λεπτό,

κανόνες καλής συμπεριφοράς βάλαμε στην τάξη μας εμείς,

οι μαθητές της βαθμίδας της πιο μικρής!

Συμβόλαιο υπογράψαμε ότι θα τους τηρούμε

κι όμορφα παρέα θα περνούμε!