Ύλη Διαγωνισμού Υποτροφιών

 

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Γυμνάσιο

 • Κατανόηση κειμένου. Θα δοθούν 1-3 κείμενα της Νέας Ελληνικής και ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τη γλώσσα.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση)
 • Άλγεβρα:
  • Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές Παραστάσεις
  • Κεφάλαιο 2ο: Εξισώσεις - Ανισώσεις
 • Γεωμετρία
  • Κεφάλαιο 1ο: Γεωμετρία

Δημοτικό

 • Θα δοθούν αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων και θα ζητηθούν:
  • Γραπτή έκφραση με αφορμή τα κείμενα
  • Γραμματικές, λεξιλογικές και συντακτικές παρατηρήσεις
 • Αριθμοί και Πράξεις
 • Εξισώσεις
 • Λόγοι - Αναλογίες

Θεωρούνται γνωστές βασικές έννοιες Γεωμετρίας προηγούμενων τάξεων.