Γιορτές - Εκδηλώσεις Λυκείου Ηρακλείου

Γιορτές - Εκδηλώσεις Λυκείου Ηρακλείου

Το 2013 είναι επίσης έτος διπλής μνήμης για τον Ελληνισμό. Την 29η…
Την Τρίτη 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τα Λύκεια Ηρακλείου και…

Πού βρισκόμαστε