Διδάσκοντες Λυκείου Ηρακλείου

Διδάσκοντες Λυκείου Ηρακλείου

 

Παρουσίαση Καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που διενεργήθηκαν στο Λύκειο Ηρακλείου κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14

Οι καθηγητές του Λυκείου Ηρακλείου και μέντορες των φοιτητών του Τμήματος ΦΠΨ, Κουσκουλή Ε. και Πάνος Δ. παρουσίασαν την εργασία τους με τίτλο «Διαμορφώνοντας αναγνώστες,  προσφέροντας εμπειρίες συνανάγνωσης: Δοκιμές και πειραματισμοί στην ενότητα Τα φύλα στη Λογοτεχνία της Α΄ Λυκείου», στη διημερίδα που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ στο κεντρικό Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2014 με θέμα: «Οι Εκπαιδευτικοί διδάσκουν και ερευνούν» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».  

 Πρόκειται για μια απόπειρα αντιμετωπίσεως των δημιουργικών διλημμάτων που θέτει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών: να καλλιεργήσουν εκπαιδευτικές αξίες, αναγνωστικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, και να αναδείξουν τη διασύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, στο πλαίσιο της ενότητας «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14. Ο συγκεκριμένος διδακτικός σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία της μεθοδολογίας του project και βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στη διερεύνηση των αρχικών και των σταδιακά διαμορφούμενων στάσεων των μαθητών απέναντι στη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων και στις πρακτικές που επελέγησαν. 

Επιμόρφωση – Συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς από το 2012

Στο Λύκειο Ηρακλείου εφαρμόζεται από το 2012  ο θεσμός των «μεντόρων» με ευθύνη του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρουσίαση Καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που διενεργήθηκαν στο Λύκειο Ηρακλείου κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14

Οι καθηγητές του Λυκείου Ηρακλείου και μέντορες των φοιτητών του Τμήματος ΦΠΨ, Κουσκουλή Ε. και Πάνος Δ. παρουσίασαν την εργασία τους με τίτλο «Διαμορφώνοντας αναγνώστες,  προσφέροντας εμπειρίες συνανάγνωσης: Δοκιμές και πειραματισμοί στην ενότητα Τα φύλα στη Λογοτεχνία της Α΄ Λυκείου», στη διημερίδα που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ στο κεντρικό Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2014 με θέμα: «Οι Εκπαιδευτικοί διδάσκουν και ερευνούν» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».  

 Πρόκειται για μια απόπειρα αντιμετωπίσεως των δημιουργικών διλημμάτων που θέτει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών: να καλλιεργήσουν εκπαιδευτικές αξίες, αναγνωστικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, και να αναδείξουν τη διασύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, στο πλαίσιο της ενότητας «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14. Ο συγκεκριμένος διδακτικός σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία της μεθοδολογίας του project και βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στη διερεύνηση των αρχικών και των σταδιακά διαμορφούμενων στάσεων των μαθητών απέναντι στη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων και στις πρακτικές που επελέγησαν. 

Πού βρισκόμαστε