ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ


Μαυρομιχάλη 32-34, 106 80 - Αθήνα
Tηλ.: 210.36 14 119, 210.36 29 567, 210.36 34 893, Fax: 210.36 10 686
Τα γραφεία λειτουργούν Δευτέρα έως Πέμπτη 7:30 - 3:30 και Παρασκευή 7:30 - 2:30

 

Στα Κεντρικά Γραφεία λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

  • Γενική Γραμματεία
  • Οικονομικές Υπηρεσίες - Ταμείο 
  • Γενικό Λογιστήριο
  • Μηχανογράφηση