Είστε εδώ:Παιδικός Σταθμός»Διαθεματικές Δραστηριότητες»Διαθεματικές δραστηριότητες

Διαθεματικές  δραστηριότητες με τις οποίες προσεγγίζουμε τα διαθεματικά μας προγράμματα, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνουμε καθημερινούς στόχους  (προμαθηματικών, προανάγνωσης, προγραφής, δραματοποιήσεις κ εικαστικών)

Πού βρισκόμαστε