ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΤΡΥΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ κ. ΡΟΚΑ

Τα παιδιά μέσα από μια βιωματική διδασκαλία  βίωσαν τον τρύγο, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, βελτίωσαν τον προφορικό τους λόγο και συμμετείχαν σε ζωντανές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

Πού βρισκόμαστε