Τα σχήματα έφτασαν στο σχολείο μας…. στην αυλή, στην τάξη μας… κύκλοι, τρίγωνα, τετράγωνα… Τα ανακαλύψαμε, τα γνωρίσαμε, τα μάθαμε, τα περπατήσαμε,  τα ξεχωρίσαμε, τα ομαδοποιήσαμε και, φυσικά, παίξαμε μαζί τους…

Πού βρισκόμαστε