Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Cute Teacher clipart

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ζήση Ευθυμία

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Χρηστέα Ανθή

Δερμιτζάκη Μαρία

Σακελλαρίου Παρασκευή

Μαστοράκη Αγγελική

Κουτσίδου Σοφία

 Κουράκου Ελένη

Ιωαννου Κυριακή

Τίγκα Μαρία

Χρυσανθοπούλου Λυδία

Αποστολάκου Σοφία

Γράψα Βασιλική

Σακελλαρίου Ιωάννα

Σιάμου Αμαλία

Πού βρισκόμαστε