Εργαστήριο Γαλλικών

Μετά τη δημοσίευση του νόμου: Ν 4415/2016 και από το Σχολικό έτος 2016-17 
τα Απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Με την είσοδό στην Ενωμένη Ευρώπη, η εκμάθηση περισσοτέρων γλωσσών έχει γίνει επιτακτική. Έτσι και στο σχολείο μας λειτουργούν Εργαστήρια Γαλλικής γλώσσας. Στόχος τους είναι η σωστή εκμάθηση της γλώσσας, η ανάπτυξη του προφορικού καιγραπτού λόγου και η επαφή του παιδιού με το γαλλικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα που ακολουθούμε ορίζεται από το Institut Franςais d' Athenes - ΙFΑ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Λειτουργούν τμήματα ειδικά για παιδιά Β΄και Γ΄ δημοτικού (Cours Preparatoire), τα οποία φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με τη γαλλική γλώσσα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο και τα προετοιμάζουν να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα στις απαιτήσεις της γλώσσας αυτής μελλοντικά. Στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, η γαλλική διδάσκεται σαν δεύτερη επιλεγόμενη γλώσσα, κι αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για να αρχίσουν τα παιδιά να μαθαίνουν Γαλλικά σε μικρότερες ηλικίες.

Η ενασχόληση των παιδιών από νεαρή ηλικία με την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, τα βοηθάει να αποκτήσουν γρηγορότερα τα διπλώματα. Το σχολείο μας, στον τομέα της απόκτησης διπλωμάτων, έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Από το Σεπτέμβριο του 2005 ισχύει ο καινούριος τρόπος εξέτασης με τη νέα μορφή των διπλωμάτων τα οποια ειναι:

DELF: Α1, Α2, Β1, Β2

DALF: 11, C2

Αρχίζοντας γαλλικά από μικρή ηλικία, τα παιδιά αποκτούν στην:

  • Στ΄ Δημοτικού, στο cours 3, το DELF Α1
  • Α΄ Γυμνασίου, στο cours 4, το DELF Α2
  • Β΄ Γυμνασίου, στο cours 5, το DELF Β1
  • Γ΄ Γυμνασίου το DELF Β2 κατόπιν εξετάσεων, που οργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
  • Λύκειο το DALF CΙ, είναι το αναγκαίο επίπεδο για την είσοδο σε Ανώτατες Σχολές της Γαλλίας.
  • Λύκειο το DALF C2, που προσδιορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, ως «το επίπεδο ακρίβειας, επάρκειας και ευχέρειας της Γαλλικής γλώσσας, που συναντάμε στο λόγο εκείνων, που την έμαθαν σε υψηλό επίπεδο».


Το Institut Franςais d' Athenes-ΙFΑ (Γαλλικό Ινστιτούτο) συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με το σχολείο μας, για την προώθηση τόσο της Γαλλικής γλώσσας, όσο και των διπλωμάτων που χορηγεί. Το 2009, το Γαλλικό Ινστιτούτο δημιούργησε ένα δίκτυο συνεργατών με έμβλημα: "Ναι, μιλάω Γαλλικά!!!", Επιθυμώντας να ενδυναμώσει και επισημοποιήσει τους δεσμούς του με το σχολείο μας, πραγματοποιεί ειδική συνεργασία μ' αυτό, αφού το ξεχώρισε από πολλά άλλα σχολεία, τόσο για τον αριθμό εγγεγραμμένων στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, όσο και για τον αριθμό επιτυχόντων στις εξετάσεις, που διενεργούνται στο ΙFΑ. Η συνεργασία αυτή με το ΙFΑ προάγει την ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης της γαλλικής γλώσσας, με τη διάθεση, εκ μέρους του ΙFΑ, παιδαγωγικού υλικού, αλλά και με την υποστήριξη επικοινωνίας και επιμόρφωσης των καθηγητών μας στον τομέα αυτό.