Εργαστήριο Αγγλικών

Μετά τη δημοσίευση του νόμου: Ν 4415/2016 και από το Σχολικό έτος 2016-17 
τα Απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Στα Εργαστήρια Σπουδών Αγγλικής λειτουργούν όλα τα επίπεδα από Pre-junior ως Proficiency.

Από τότε που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες παιδιά έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε με επιτυχία να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με αντίκρυσμα τόσο στη γνώση, όσο αργότερα και στις κοινωνικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις.
Στην επιτυχή αυτή προσπάθεια βοηθούν, εκτός των ενδιαφερομένων μαθητών-μαθητριών και των ικανών δασκάλων τους, και κάποιοι άλλοι παράγοντες όπως:

•    η προετοιμασία και συμμετοχή των παιδιών σε εσωτερικούς διαγωνισμούς.

•    Συμμετοχή των παιδιών σε εξετάσεις για διπλώματα «μικρότερης αξίας» του Πανεπιστημίου Cambridge

Cambridge Young Learners Exam Tests (YLE)

•    Η συνεργασία με την Binary Logic.

Τμήματα

Εξετάσεις

Student's Site