Βυζαντινή Μουσική

Μετά τη δημοσίευση του νόμου: Ν 4415/2016 και από το Σχολικό έτος 2016-17 
τα Απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν την Ελληνική (Βυζαντινή) μουσική σημειογραφία και μέσω αυτής να ψάλλουν ύμνους της Εκκλησίας μας, αλλά και να τραγουδούν τα παραδοσιακά μας τραγούδια, που στο χαρτί αποδίδονται μόνο με αυτή τη μουσική σημειογραφία.

Η Βυζαντινή μουσική παίζει κύριο ρόλο στη μουσική παιδεία των παιδιών μας, διότι συμβάλλει:

• στην απόκτηση γενικής ή και ειδικής (για όσους Θέλουν να μάθουν περισσότερα) γνώσης, σε άλλον ένα τομέα της Μουσικής

στην πνευματική πρόοδο

στη συμμετοχή των παιδιών στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας

στη διατήρηση των παραδόσεων του τόπου μας μέσω των δημοτικών τραγουδιών, που συνεχώς παραγκωνίζονται από τα σύγχρονα, γεμάτα εφέ, δυτικόφερτα μουσικά πρότυπα.


Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε αυτήν την Ελληνική παράδοση μέσω της μουσικής τέχνης, που είναι και αυτή ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας.