Βυζαντινή Αγιογραφία

Μετά τη δημοσίευση του νόμου: Ν 4415/2016 και από το Σχολικό έτος 2016-17 
τα Απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Στα πλαίσια της αισθητικής αγωγής τα παιδιά γνωρίζουν τον πλούτο και την αξία της βυζαντινής τέχνης και αγιογραφίας.

Μαθαίνουν να διακρίνουν την βυζαντινή από την δυτική εικονογραφία, εκτιμώντας την απεικόνιση του υπερβατικού και πνευματικού στοιχείου, που οι βυζαντινοί αγιογράφοι προσπάθησαν να αποδώσουν στις εικόνες τους.

Η σειρά των μαθημάτων περιλαμβάνει σχέδιο, χρώμα, καθώς και επεξεργασία ξύλου φορητής εικόνας.

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα με δικά στους σύνεργα, πινέλα, σκόνες, φύλλα χρυσού κλπ., να αγιογραφήσουν τη δική τους εικόνα.

Στόχος μας η γνήσια έκφραση ψυχής αυτής της αγίας τέχνης, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους.