Είστε εδώ:Δημοτικό Ηρακλείου»Σχολική Ζωή»Χρήση ηλεκτρ. μέσων επικ.Στ'Ε'

Σήμερα, 15-1-2018, μας δόθηκε μία μοναδική ευκαιρία: Οι τάξεις Ε' και ΣΤ' να παρακολουθήσουμε μια παρουσίαση από τον κ. Λεβεντάκη, Μηχανολόγο Μηχανικών του ΕΜΠ,  για τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και την ασφάλειά μας.

Τονίστηκαν οι κίνδυνοι άλογης χρήσης και χωρίς επιτήρηση των κηδεμόνων. Μέσα από βίντεο και πραγματικές ιστορίες οι μαθητές κλήθηκαν να συνειδητοποιήσουν τους άμεσους και τους έμμεσους κινδύνους που διατρέχουν.

Πού βρισκόμαστε