Είστε εδώ:Δημοτικό Ηρακλείου»Εργασίες Μαθητών»Στολίζουμε τα γραφεία μας! Γ'

Αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και οι μαθητές της Τρίτης τάξης οργανώνονται… Μια θαυμάσια χειροτεχνία για τις σημειώσεις μας!

   Post-it!!!

            Για να συγκεντρωθούμε περισσότερο,

                                               να κατανοήσουμε καλύτερα,             

                                                                 για μελλοντικές επαναλήψεις.

Πού βρισκόμαστε