Τα δύο τμήματα της Ε τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής έναν από τους σπουδαιότερους βυζαντινούς ναούς που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Ο λόγος για τη Μονή Δαφνίου, της οποίας ο αέρας έχει ακόμη κάτι από Βυζάντιο!

Πού βρισκόμαστε