Εργασίες Μαθητών Δημοτικού Αμαρουσίου

Εργασίες Μαθητών Δημοτικού Αμαρουσίου

15 Οκτωβρίου, ημέρα παράδοσης των έργων για το μεγάλο διαγωνισμό των Βαλκανικών…
Οι μαθητές στο μάθημα των Γαλλικών εμπνέονται και δημιουργούν μοναδικές χειροτεχνίες για…

Πού βρισκόμαστε