Εργασίες Μαθητών Γυμνασίου Ηρακλείου

Εργασίες Μαθητών Γυμνασίου Ηρακλείου

Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 180 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τότε που η…
Μια προσπάθεια των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου να μοιραστούν όμορφες στιγμές και…
Στα πλαίσια των μαθημάτων της  Οικιακή Οικονομίας και της Φυσικής Αγωγής, οι…

Πού βρισκόμαστε