ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΤΜΗΜΑ  ΒF2   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό με την οικογένειά μου! Παραγωγή γραπτού λόγου στο μάθημα των Γαλλικών.


Cher   journal  intime,
Bonjour!Le  week-end  je  suis alle  a  la  montgne  avec  ma  famille.J’  ai  fait  du  ski.J’  ai  loge  dans  un  chalet.A  la  montagne  il  a   neige(youpi!)  et  il  a  fait  -3   degres .Jai  eu  froid!Apres   nous  sommes  partis  mais  il  a  neige  tout  le  temps  et nous  avons  voyage  pendant  12  heures  environ.J’  ai  été  fatigue!
                                                                   A  bientôt
                                                                  Basil   Gounaridis


Salut  mon  journal  intime,
Aujourd’hui  je  suis  revenue  de  la  montagne.Je  suis  allee avec  ma  famille.Nous  avons  loge  dans   un  grand  hotel.Nous avons  fait  de  l’escalade,des  randonnees   avec  mon  frere  et  du  ski.De  meme  on  a  fait  un  bonhomme  de  neige.De  plus  mon  père  et  mon  frere ,ils  ont  fait   des  batailles  de  boule  de  neige.Ma  mere   et  moi , nous  avons  fait  des  randonnees  a  VTT.C’a  été  super.En  outre,  mon  frere  et  moi,  nous  avons  pris  beaucoup  de  photos  et  on a  achete  beaucoup  de  cadeaux.C ‘ a  été  un  week-end  fantastique!
                                                 A  bientôt
                                             Anne     Spiliopoulou

Πού βρισκόμαστε