Είστε εδώ:Γυμνάσιο Αμαρουσίου»Επιτυχίες - Διακρίσεις»Επιτυχίες στις Εξετάσεις Αγγλικών 2017

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας, που με την κατάλληλη προετοιμασία του Σχολείου μας πέτυχαν στις εξετάσεις των Αγγλικών

παίρνοντας τα πτυχία ΡΕΤ - BCCE - FCE - ECCE - ECPE:

 ΡΕΤ
   Βαρβάρα Τσαντάνη - B΄ τάξη

Β1 - BCCE
Χαράλαμπος Σαββίδης - Α΄τάξη

FCE (Lower Cambridge)
    Άννα Γιακουμακάτου  - B΄ τάξη  Pass at Grade  B
    Ηλίας Καραγιώργος - B΄ τάξη  Pass at Grade  A

ECCE (Lower Michigan)
Έλλη Παπαδοπούλου - Β΄τάξη
    Μανώλης Διακοβασίλης Β΄τάξη

ECPE (Proficiency Michigan)
    Ζωή Φιαμέγκου - Β΄τάξη

Πού βρισκόμαστε