Εκπαιδευτικό Υλικό Γυμνασίου Αμαρουσίου

Εκπαιδευτικό Υλικό Γυμνασίου Αμαρουσίου

Sites των εκπαιδευτικών μας με πλούσιο Εκπαιδευτικο Υλικό:

 

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία. Τα μαθήματα της ομάδας αυτής εξετάζονται γραπτά στο τέλος τους Σχολικού Έτους.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5)Θρησκευτικά, 6) Αγγλικά, 7) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 8) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά  3) Φυσική Αγωγή.

 Οδηγίες που αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων.
(Παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση Γονέων στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Αμαρουσίου την Δευτέρα, 18/9/2017)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Νέοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γραμματεία

ΙστορίαΙστορία

Μαθηματικά

Βιολογία

Φυσική

Ξένες Γλώσσες

Πληροφορική

Πού βρισκόμαστε